Najväčšie pivovary na svete (TOP 10)

Najväčšie pivovary na svete (TOP 10)

Pivo je najobľúbenejším alkoholickým nápojom na svete a aj celkovo patrí medzi tie najviac konzumované všeobecne. Avšak aj také masívne priemyselné odvetvie, akým je pivovarníctvo, je zraniteľné voči meniacim sa trhovým trendom. Ak sa spoločnosti neprispôsobia požiadavkám spotrebiteľov, môžu dokonca stratiť svoje pozície na špici v prospech tých, ktorí im dýchajú na chrbát. V tomto článku si predstavíme…